.

.

Detta innebär att alla våra kunder som beviljas hjälpmedel i Stockholms läns landsting  kan välja valfri  MDR godkänd modell från vårt sortiment 

* MDR (EU 2017-745 DIRECTIVE 2011-65-EU)


Vad är Fritt Val?

Fritt val av hjälpmedel är en möjlighet för brukare att själva välja hjälpmedel. Valet kan även göras med hjälp av närstående. Brukaren får efter en behovsbedömning av dig som förskrivare en rekvisition på en viss typ av hjälpmedel och anvisat belopp. Brukaren köper, äger och ansvarar sedan för sitt hjälpmedel. Läs mer >>>

Kommentarer (0)

Inga kommentarer just nu

Ny kommentar